Tip van de week

Tips om stralingsbelasting in eigen omgeving te verminderen

22 - Zonnepanelen (3) - Sommige energie leveranciers bieden de mogelijkheid om de uitleesfrequentie van de slimme meter aan te passen. Het uitlezen zal voornamelijk gebeuren door een kortstondig telefooncontact via een SIM-kaartje in de meter. Voor elektro-gevoeligen kan dit een interessant punt zijn om uitlees-belasting van de slimme meter te beperken. Houd er rekening mee dat de e-leverancier minimaal 1 x per jaar de slimme meter wil uitlezen voor de jaarafrekening (een heel verschil met elke dag of zelfs meerdere malen per uur).
 
21 - Zonnepanelen (2) - Algemene tips voor iedereen die zonnepanelen toch zelf in eigen omgeving wil (laten) plaatsen: Plaats de omvormer (indien niet al op achterzijde zonnepaneel zelf aanwezig) zo ver mogelijk van woning vandaan. Verbind de omvormer met afgeschermde kabel op een nieuwe, niet gedeelde groep met de meterkast. Zorg voor een 'DC schakelaar' bij de omvormer, zodat aan de omvormer kan worden gewerkt ook al leveren de zonnepanelen energie. Vergeet niet dat de omvormer, los van zonne-energie, ook elektrische spanning nodig heeft vanuit het lichtnet om te kunnen werken (zet dus bij onderhoud ook de groepsschakelaar in de meterkast waarop de zonnepanelen zijn aangesloten uit!). Zorg voor (softwarematige) uitschakeling van de Wi-Fi zender of verwijder de antenne zodat deze belasting uit/minimaal is. Energieleveranciers willen dat eigenaren van zonnepanelen ook een slimme meter laten installeren. Dit is om hen in staat te stellen op elk moment van de dag de aanlevering van (zonne)-energie in te zien en hun tarieven voor terug levering aan te passen. Het voordeel ligt hier uitsluitend bij de energie leverancier, niet bij de gebruiker. Je hebt overigens het volste recht om de slimme meter te weigeren!
 
20 - Zonnepanelen (1) - Bij elektrogevoeligheid (EHS) is het gebruik van zonnepanelen af te raden vanwege de belastende effecten van de omvormer (vervuiling elektriciteitsnet, directe afstraling van de omvormer en de (tegenwoordig standaard) aanwezige Wi-Fi zender. Uitzondering is een zonnepaneelinstallatie zonder omvormer welke direct gekoppeld is aan een accu. Voor iedereen die zonnepanelen een warm hart toedraagt maar deze, om zojuist genoemde redenen, niet in eigen omgeving kan plaatsen, is een energierelatie met een (lokaal) zonnepark wellicht een optie.
 
19 - Smart Tv's - Een 'Smart' Tv is een toestel waarmee interactieve handelingen met het internet kunnen worden gepleegd (b.v. bestellingen van artikelen via de afstandsbediening). Dit soort televisietoestellen gebruikt Wi-Fi als communicatiemiddel en is daarom niet aan te raden voor elektro-gevoeligen.
 
18 - Mediaboxen - dit soort kastjes wordt in steeds grotere verscheidenheid aangeboden om toegang tot Internet, muziek, (persoonlijke)data zoals foto's en bestanden mogelijk te maken. Communicatie met dit soort apparaten gaat meestal via Wi-Fi en is daarom een (extra en zware) belasting voor mens en dier. Een alternatief voor opslag van data is een 'gewone' externe harde schijf of NAS server (Network Attached Storage - een slimme harde schijf, vaak in tweevoud, om alle databestanden van de computer extern op te slaan. Deze harde schijf/NAS dient via een vaste kabel met de computer te worden verbonden). 
 
17 - Wi-Fi versterkers en Internet via het lichtnet
- Wi-Fi en de gezondheid van mens en dier gaat niet samen. Allerlei versterkers of alternatieve Internet toegangsapparatuur zijn eveneens af te raden vanwege vervuiling van het elektriciteitsnet (dit net is on-afgeschermd, niet gemaakt voor digitaal datatransport en zal daarom de gehele woning tot een ongewenst stralende omgeving maken).

16 - Tips over aanschaf andere auto
- Moderne auto's zitten vol met elektronica die weliswaar het rijden veiliger maken, maar tegelijkertijd ook de mens zwaar belasten. Koop geen auto zonder er eerst enkele uren (!) in te hebben gereden. Zorg dat je uitgerust bent voorafgaand aan de proefrit. Bespreek met de verkoper dat dit eisen zijn waarover niet te discussiëren valt (de dealer begrijpt lang niet altijd wat elektrogevoeligheid inhoudt).

15 - Verzamel bewijzen van belastende factoren 
- De reguliere gezondheidszorg is helaas nog niet bezig met straling als ziekmaker. Het is dus aan jou om actie te ondernemen en uit te zoeken waar je ziek van wordt. Een uitstekend begin is met het laten uitvoeren van een huismeting door een gekwalificeerde meetspecialist (zie ook www.VEMES.nl voor een specialist in de omgeving). Dit bespaart zeer veel tijd en geeft duidelijkheid en richting van de te nemen stappen.

14 - Vaste PC werkplek tips
- zet monitor (beeldscherm) helderheid op 100% (voorkomt knippereffect van beeldpunten en reduceert vermoeidheid).
- Sluit PC op geaarde wandcontactdoos aan (idem voor printer indien deze een geaarde stekker heeft - voorkeur!).
- Wi-Fi router: zet Wi-Fi (softwarematig) uit via webbrowser of provider. Indien dit niet kan/gewenst is, plaats router zo ver mogelijk weg van werkplek. - Gebruik vaste internet kabel tussen PC en router.
- Bluetooth uitschakelen (laptop).
- Bij polsklachten (RSI), overweeg een 'PS-2' (= oud model) toetsenbord en muis.
- Laat evt. een EMV werkplek onderzoek uitvoeren.
 
13 - Laptop, tablet - zoek naar de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth en maak het een gewoonte deze verbindingen alleen aan te zetten als je deze écht nodig hebt. Realiseer je dat deze bronnen vanuit het apparaat dicht bij het lichaam zitten en dus een grote belasting vormen. Gebruik vliegtuigmodus om de belasting zo laag mogelijk te houden. Houd laptop/tablet niet op schoot, maar zet deze op een bureau of tafel. Hoe groter de afstand tot stralende apparaten, des te kleiner de belasting op het lichaam!
 
12 - Reizen per auto, bus of trein
- Auto: een oude(re) auto met dieselmotor (bouwjaar vòòr 2000) zal (vanwege afwezigheid van allerlei stralende elektronica) de minste belasting  geven. Gebruik in de auto géén mobiel, Wi-Fi of blue tooth vanwege het 'kooi van Faraday effect' (constructie van de auto zal uittreden van zendsignalen moeilijk maken en belasting versterken). 
- Bus: afhankelijk van het soort aandrijving (diesel, aardgas of elektrisch) zitplaats bepalen (meestal in het midden, tussen de chauffeursplaats en de -vaak achterin gelegen- motor in).
- Trein: zie Bus boven. Vermijd de Wi-Fi coupe en neem afstand van de (vaak 'fluitende') regelkasten. Ook hier is het midden van het treinstel vaak de beste plaats. 
 
11 - Draadloze huistelefoon ('DECT' telefoon) - vanwege de zeer sterke en voortdurende straling van dit type toestel (24u per dag ongeacht belgedrag) zo snel mogelijk wegdoen en vervangen door een ouderwetse telefoon 'aan een draad'. Als persé gewandeld moet worden met de telefoon, schaf dan een Eco-Dect-PLUS toestel aan. Dit type straalt alleen als er gebeld wordt. Overweeg een soortgelijk toestel voor de buren aan te schaffen en vertel over de eigen gevoeligheid! 
 
10 - Balans ventilatie - wordt door EHS'ers over het algemeen als zeer hinderlijk ervaren omdat er geen 'nulstand' beschikbaar is (ventilator kan niet uitgeschakeld worden). Als optie kan de stekker van de ventilator (indien aanwezig) worden losgetrokken, maar dan moet dagelijks handmatig goed geventileerd worden. Eventueel kan een elektro-installateur een 'uit-stand' realiseren.   
 
9 - Metalen apparaten (w.o. metalen staande en hangende schemerlampen) zijn veel beter te 'verdragen' (veel lager elektrische veld) als zij zijn voorzien van een geaard snoer en aangesloten op een geaard stopcontact. 
 
8 - Sluit apparatuur met een geaarde ('dikke') stekker aan op een geaard stopcontact. Hiermee worden elektrische velden die ontstaan rondom deze apparaten afgevoerd naar de aarde en zullen de apparaten 'rustiger' aanvoelen.
 
7 - Zet Wi-Fi 's nachts helemaal uit. Gebruik een tijdschakelaar. Nog beter: gebruik weer een ouderwetse netwerkkabel zodat de Wi-Fi ook overdag uit kan. Denk ook aan andere apparaten met Wi-Fi, zoals spelcomputers, (Apple) TV box, (notepad) computers, mobiele telefoons, nieuwste generatie omvormers van zonnepanelen, nieuwste generatie CV ketels, slimme kamerthermostaten.  
 
6 - Mijd openbare ruimten met Wi-Fi. Alhoewel dit in stedelijke gebieden een bijna onmogelijke opdracht is, valt hier veel te winnen. Elke smartphone geeft globaal aan hoeveel Wi-Fi access points er zijn. Probeer aan de hand van deze gegevens keuzes te maken m.b.t. woon-, werk- en winkelgebieden. Pas het voorzorgsprincipe toe want: hoge belasting voor lange(re) tijd is gelijk aan groot gezondheidseffect!
 
5 - Zet mobiel niet voortdurend op de 'Data' stand, maar alleen als je b.v. je mail wilt ophalen of bestanden wilt bijwerken; Zet Wi-Fi en Bluetooth standaard uit (alleen aan wanneer écht nodig); gebruik 3G i.p.v. 4G; gebruik vliegtuigmodus;
Vraag jezelf af of je wel de hele dag bereikbaar wilt zijn ('slaaf van je telefoon') of zelf de controle over je leven (terug) wilt.
Achtergrond: met bovengenoemde tips is stralingsbelasting sterk terug te dringen evenals de hierbij gepaard gaande stress symptomen (opgejaagdheid, rusteloosheid, gebrek aan concentratie, vage klachten).

4 - 's Avonds tijdig stoppen met TV kijken / computerwerken / Smartphone gebruik. 
Achtergrond: niet alleen zorgen de programma's en apps voor veel prikkels, ook is het licht dat van de schermen afstraalt niet bevorderlijk voor een goede nachtrust, integendeel. Moderne schermen produceren een flinke hoeveelheid blauw licht dat de aanmaak van het hormoon melatonine verstoort. Dit hormoon is verantwoordelijk voor het slaperig worden en verstoring hiervan onderdrukt de natuurlijke slaapprocessen.
 
3 - Gedurende de nacht de elektriciteitsgroep van de slaapkamer en (indien van toepassing) de onderliggende kamer uitzetten.
Achtergrond: een goede nachtrust is essentieel bij het verwerken van de dagelijkse stress. Helaas is dit bij de meeste mensen niet mogelijk vanwege een overdaad aan EMV (Elektro Magnetische velden) veroorzaakt door kabels en leidingen in vloeren en wanden. Neem voor minstens 2 weken de proef op de som en schakel de betreffende elektriciteitsgroepen in de meterkast 's nachts uit en ervaar het resultaat. N.B: zorg er voor dat dit niet ten koste gaat van koel- en vrieskast of CV ketel (gebruik hiervoor evt. een verlengsnoer vanaf een andere groep). Bij een positief slaapresultaat is het te overwegen via een intelligente methode het uitschakelproces automatisch te laten verlopen (d.m.v. een zogenaamde 'net-vrij schakelaar' - e-installateur vereist).

TIP: zorg bij dit proces voor een wekker op batterijen en een zaklamp naast het bed voor licht bij evt. nachtelijke toiletgang.
 
2 - Géén elektrische apparaten op de slaapkamer.
Achtergrond: Alle elektrische apparaten (inclusief bed verwarming, bed verstelling) zijn bronnen van elektrische en magnetische velden. Deze velden hebben invloed (door aankoppeling op het lichaam) op onze biologische lichaamsprocessen en dat kan resulteren in een mindere of verstoorde nachtrust. De praktijk leert dat de meeste mensen in een ongunstige EMV (Elektro Magnetische velden) omgeving slapen (!) en dat actie op dit punt goede resultaten oplevert.

TIP: vervang de wekker door een exemplaar op batterijen en zorg er voor dat alle elektrische apparaten (via een schakelbaar stekkerblok) gedurende de nacht zijn uitgeschakeld. Trek desnoods de stekkers los.

TIP: leg een zaklamp op het nachtkastje om, bij nachtelijk toiletbezoek, veilig de weg te kunnen vinden. 
 
Optie: er zijn mogelijkheden om het uitschakelen van elektrische apparaten te automatiseren. Neem contact met ons op voor details!
   
1 - Géén mobiel onder het kussen of vlak naast het bed.
Achtergrond: een mobieltje (ook als deze op stand-by staat) kan een zeer actieve bron van gepulseerde straling zijn. Hoe moderner het mobieltje (smartphones zijn zeer veel actiever dan non-smart telefoons) des te intenser de belasting op de mens. Het aantal communicatie verbindingen tussen de geïnstalleerde apps en de lokale zendmast(en) kan oplopen tot meer dan 300.000 (!) per etmaal. Omdat het lichaam 's nachts moet uitrusten en de dagelijkse belevenissen moet verwerken, zijn deze stoorzenders ongewenst. Zet het apparaat op de vliegtuigstand of beter helemaal uit. Als je je mobiel als wekker gebruikt: koop een wekkertje op batterijen, vaak voor €10,- lokaal te koop en niet belastend.